Kurs na prawo jazdy

Kurs prawa jazdy – Przemyśl

Kurs prawa jazdy kategorii B składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Zajęcia teoretyczne odbywają się w stałych godzinach, natomiast praktyczna nauka jazdy pojazdem odbywa się w terminach ustalanych indywidualnie.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA KURSU NA PRAWO JAZDY 

Tematyka zajęć teoretycznych obejmuje m.in.:

 • podstawowe definicje, ostrożność i szczególna ostrożność, wypadki drogowe
 • znaki ostrzegawcze, znaki zakazu
 • znaki nakazu, znaki informacyjne, znaki poziome, sygnalizacja świetlna
 • kierowanie ruchem drogowym, kontrola ruchu drogowego, bezpieczeństwo czynne i bierne pojazdów, alkohol i inne środki działające podobnie do alkoholu oraz ich wpływ na percepcję kierowcy
 • holowanie, wyposażenie pojazdu, światła zewnętrzne pojazdu
 • jazda i ostrzeganie w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, egzaminowanie
 • przecinanie się kierunków ruchu
 • prędkość i hamowanie, wyprzedzanie, wymijanie, omijanie, cofanie
 • zatrzymywanie i postój, włączanie się do ruchu, zmiana kierunku jazdy i pasa ruchu
 • zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – zajęcia prowadzone przez pielęgniarkę z wieloletnim doświadczeniem w ratownictwie medycznym

Po zakończeniu zajęć teoretycznych kursant zdaje egzamin sprawdzający jego wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz pierwszej pomocy przedmedycznej – czyli już w naszym ośrodku można sprawdzić swoje przygotowanie go egzaminu teoretycznego na prawo jazdy w WORD w Przemyślu.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA KURSU NA PRAWO JAZDY 

Zajęcia obejmują 30 godzin zegarowych i obejmują zarówno jazdę po placu manewrowym jak i w ruchu miejskim. Wykonujemy wszystkie obowiązkowe zadania egzaminacyjne oraz ćwiczymy najpopularniejsze trasy egzaminacyjne wybierane przez egzaminatorów w Przemyślu.

Pierwsze zajęcia praktyczne obejmują zapoznanie się z samochodem, zasady prawidłowej pozycji za kierownicą, płynne ruszanie i hamowanie, jak również prawidłowe operowanie kołem kierownicy. Następnie kursanci rozpoczynają swoją pierwszą w życiu jazdę samochodem po drogach publicznych.

Kolejne zajęcia ustalane są indywidualnie do potrzeb każdego kursanta i obejmują:

 • wyjazd na drogę z obiektu przydrożnego
 • jazda po drogach jedno- i dwukierunkowych oraz zmiana pasa ruchu i kierunku jazdy
 • zawracanie
 • przejazd przez skrzyżowania: równorzędne, z pierwszeństwem wyznaczonym znakami drogowymi, z sygnalizacją świetlną, o ruchu okrężnym
 • przejazd przez przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów, przejazdy kolejowe
 • parkowanie: skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem), prostopadłe (wjazd przodem, wyjazd tyłem), równoległe (wjazd tyłem wyjazd przodem)
 • jazda wyznaczonym pasem ruchu do przodu i do tyłu (zajęcia na placu manewrowym)
 • ruszanie na wzniesieniu z użyciem hamulca awaryjnego i roboczego
 • wyprzedzanie, omijanie, wymijanie i cofanie
 • hamowanie awaryjne

Po zakończeniu zajęć przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny. Daje to możliwość sprawdzenia własnych umiejętności oraz pokazuje jak wygląda egzamin państwowy.

ZAPRASZAMY DO ZAPISU NA KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B DO NAS!